Zlaté časy pro zlato přicházejí

Argor 50gČasy příznivé pro cenu zlata právě přicházejí. Nyní totiž končí období letní stagnace. Ostrý protivítr, který na trzích se zlatem panoval posledních několik měsíců, se začíná obracet a mění se v mohutný vítr, který nyní naopak mocně duje směrem k vyšším cenám. Může za to poptávka v Asii, která postupně stoupá.

Pro všechny investory a spekulanty, kteří se na trzích se zlatem pohybují, je velmi důležité chápat, jak moc je zlato ovlivněno sezónními vlivy. Dnes zlato není na výsluní a zájem o něj není příliš výrazný – to je v souvislosti se sezónním vývojem znamení toho, že býčí vývoj bude značný.

Sezónnost, která se na trzích se zlatem projevuje, je tak nějak proti selskému rozumu. Intuitivně se to má totiž tak, že nabídka zlata je po celý rok stejná – že vytěžené množství nijak zásadně nekolísá. Jakmile nějaká těžební společnost investuje stovky milionů dolarů do toho, aby ze zlatého ložiska udělala zlatý důl, který bude dobře fungovat, je budoucí produkce tohoto dolu už neměnná. V tom se nabídka zlata liší od nabídek komodit jako jsou například káva a kakao, protože u těch bohatá sklizeň zaplaví celý trh masivním náporem nových zásob k prodeji.

Háček je v tom, že nabídka je jenom polovinou celé rovnice. Tou druhou je, jak jinak, poptávka. A i když je to velmi zvláštní, poptávka po zlatu se skutečně velice mění. V průběhu roku jsou její obraty někdy až fascinující. V určitých obdobích roku poptávka přímo exploduje, v jiných obdobích zase uvadá a rychle se zmenšuje. Sezónnost zlata je tak výsledkem vývoje příjmů v různých státech; roli také hrají kulturní fenomény v nejrůznějších částech světa.

A právě dnes se tento věčný cyklus opět nachází ve svém nejnižším bodě – v minimu, kdy se všichni od zlata odvrátili. V létě nikdy nepřicházejí žádné poptávkové stimuly, které by ceny zvedly, a proto je především koncem července pro zlato nepříznivé období. Ale to se nyní má dramaticky změnit! V nadcházejících týdnech se zase obyvatelé Asie jako jeden muž vrhnou po zlatu, což jeho ceny vystřelí vysoko. S vidinou tohoto vývoje se nákup zlata dnes, kdy se žlutý kov pohybuje kolem svých minim, jeví jako velmi prozřetelný krok.

Zlato brzy začne posilovat. Znovu se dostane na úrovně, kterých dosahovalo v předchozí části roku. Posilování potrvá celý konec léta a zasáhne i do začátku podzimu. A spolu se zlatem budou posilovat i všechny ostatní drahé kovy. A samozřejmě, růst zlata potáhne vzhůru i cenu cenných papírů, které na zlato jsou nějak navázané. Stříbro a cenné papíry emitované společnostmi, které těží zlato, stříbro a cenné kovy vůbec, celé posilování ještě znásobí. Počátek silného období zlata je pokaždé naprosto vzrušující období.

Proto jsem se tento týden rozhodl oslavit nynější sezónní minimum cen zlata tím, že dále prohloubím moji dlouhotrvající studii sezónnosti zlata. Znalost této důležité vlastnosti zlata vám velice usnadní vaše rozhodování o tom kdy a jak investovat do čehokoliv, co je nějakým způsobem spojené s drahými kovy. Investorům i spekulantům se tento důležitý prvek, který cenu zlata ovlivňuje, může hodně vyplatit. Moje metodologie je jednoduchá na pochopení. Každý kalendářní rok (od roku 2001), ve kterém měl vývoj cen zlata výrazně býčí charakter, je indexován. A potom jsou indexy každého jednotlivého roku zprůměrovány.

Když se podíváme na zakreslené výsledky, vidíme sezónní tendence zlata pro každý jednotlivý rok. To, že jsme se omezili na zkoumání vývoje cen pouze pro roky, kdy byl vývoj býčí, je velmi důležité. Ceny se totiž chovají na býčích trzích diametrálně odlišně než jak se chovají na trzích medvědích. A také je nutné každý rok indexovat zvlášť předtím, než je zprůměrujeme, protože tím si zajistíme procentuální porovnatelnost. Vždyť zlato stálo v roce 2002 průměrně 311 dolarů, zatímco v roce 2013 už to bylo 1 409 dolarů; a to by jinak prostě nebylo srovnatelné.

Všechny ceny zlata v kalendářním roce jsou indexovány podle posledního obchodního dne předchozího kalendářního roku, jehož ceny nám stanovují úroveň 100. Pokud tedy někdy ve sledovaném kalendářním roce zlato posílilo o 10 %, index v tom období bude mít hodnotu 110. Tyto indexované procentuální pohyby jsou vždy naprosto dobře porovnatelné, i když nám nic neříkají o ceně zlata v absolutních číslech. Každý rok od roku 2001 je pak zprůměrován, což nám dává tuto unikátní a zcela nepostradatelný přehled toho, jak to vypadá se sezónností cen zlatého kovu. Podívejte se na graf níže.

Zlaté časy pro zlato_1

Zlato si od vzniku býčího trhu v roce 2001 udrželo solidní a velmi silný trend sezónního posilování. Průměrně si za sledované období připsalo ročně 13,4 %. S takovým skvělým výsledkem je naprosto ohromující, že o něj nyní ze strany investorů není větší zájem. Jak žalostně vedle toho působí všemi milovaný index S&P 500, který si za v podstatě stejné období připsal ročně pouhopouhých 1,9 %.

Problém je v tom, že krátkodobá paměť burzovních obchodníků nebezpečně zakaluje jejich dlouhodobý pohled na věc. Jediné, co si všichni pamatují, je rok 2013, což je ale rok, který byl druhou největší anomálií po burzovní panice roku 2008. Opravdu, kromě této paniky roku 2008 jsme jinou větší anomálii za našich životů neviděli. Zuřivé snažení FEDu a masivní monetizace dluhopisů katapultovala index S&P 500 o 29,6 % výše. A právě tato snaha FEDu také odčerpala a doslova vysála kapitál pryč z alternativních investičních příležitostí, z nichž jednou bylo samozřejmě i zlato. A to díky tomu propadlo o celých 27,9 %.

Investice jsou ale o dlouhodobých trendech, ne o tom slepě sázet na to, že anomálie nějakým zázrakem potrvají věčně. A býčí období na trzích se zlatem dokazují, jak neskutečně lukrativní investice do zlata byly. Díky opakovaným vzplanutím poptávky, která přichází z různých koutů světa v průběhu kalendářního roku, si zlato užilo v průměru čtyři prudké nárůsty za rok. A protože se dnes nacházíme v pozdním létě, je ten nejlepší čas pro využití dalšího nárůstu.

Slabé období stagnujících cen pro zlato trvá od pozdního května do pozdního července. V tomto období roku totiž obvykle nepřichází žádné prudké nárůsty poptávky. Já je označuji jako období letní stagnace. Zlato se obvykle dostává k nižším hodnotám v červnu a v červenci, čímž vytváří zdání bezútěšného a temného vývoje, kdy každý na zlato buď úplně zapomene, nebo ho začne vášnivě nenávidět. Zní vám to povědomě? Zlato zpravidla dosahuje svého dna začátkem června  a nevzpamatuje se dříve než koncem července.

Ale potom! Potom se zlato probudí ze svého podřimování, které se mezitím pro mnoho obchodníků stalo spánkem plným nočních můr. Prvotním spouštěčem a katalyzátorem je ve skutečnosti zemědělské období sklizní! Celá Asie leží na severní polokouli, což znamená že mají sklizeň tehdy, když ji máme i my. Po celém dlouhém roce těžké práce a rozsáhlých kapitálových investic začnou asijští zemědělci sklízet plody své náročné a tvrdé práce. Svou produkci rozprodají a konečně tak zjistí, kolik si vydělali. Poprvé ví, jakých příjmů dosáhli.

Některé z těchto příjmů jsou proměněny ve fyzické zlato, což stabilně zvyšuje poptávku po zlatě během srpna i během září. Toto platí především pro Indii, kde bankovní systém není příliš vyzrálý a staletí trvající náklonost k fyzickému zlatu stále převládá. Tyto nákupy zlata, které přicházejí po sklizni, mohou znít trochu kuriózně – ale ve skutečnosti děláme něco velmi podobného i zde, v Americe. Naše investování, které je také hodně ovlivněno naším příjmovým cyklem, vrcholí během pozdního prosince a ledna.

Podobně jako asijští zemědělci, ani my nevíme přesně kolik přebytků jsme za celý rok práce vytvořili a nahromadili – přesnou představu máme až na konci roku. Až poté, co jsou uděleny bonusy a co je spočtena výše odvedených daní. Pak teprve můžeme investovat přebytky, které jsme si vydělali. Proto americké burzovní trhy většinou začátkem ledna zaznamenají významný příliv kapitálu. Investování totiž přichází na řadu teprve poté, co zjistíme o kolik naše příjmy převýšily naše životní náklady – to platí v Americe stejně jako v Asii a ve zbytku světa.

Tyto nákupy z Asie, které přicházejí po tamější sklizni, proto vždy v srpnu a začátkem září vynesou cenu zlata vzhůru. A když tyto nákupy pozvolna polevují, začne a rozběhne se slavné indické období svateb. Pokud znáte jakékoliv Indy, zeptejte se jich na tento fascinující kulturní fenomén. Indické svatby jsou velkolepé a dohromady spotřebují závratné množství zlata, které se musí někde nakoupit. A takový dodatečný impuls ještě urychlí nejsilnější nárůsty cen zlata v tomto ročním období, které je pro zlato tak báječné.

Manželství je v Indii velmi důležité, proto je také obvykle zařizováno a pořádáno rodinami. A načasování indické svatby má naprosto zásadní význam! Indové totiž tradičně horlivě věří, že když uzavřou manželství během podzimního období slavností, budou mít větší naději na úspěch, dlouhověkost, štěstí a celkovou životní radost. No, kdo by nechtěl při své svatbě získat takové požehnání? Podzimní slavnosti zahrnují i Diwali, což je pro Indy jeden z těch vůbec nejpříznivějších časů, kdy manželství uzavřít.

Indické rodiny jsou schopné zaplatit jmění proto, aby své nevěsty vybavily ohromným věnem ve zlatě. Většinou jde o krásné a umělecky hodnotné 22karátové šperky. Nejen že tyto zlaté šperky bude mít na sobě během svatebního dne, ale také se jedná o její finanční zabezpečení, které ji dodá jistou nezávislost na rodině jejího manžela. Stejně jako američtí, ani indičtí rodiče na svých milovaných dcerách nešetří. Proto v tomto období nakupují ohromné množství zlata.

V tomto podzimním období svateb je nakoupeno přibližně 40 % z celé masivní indické poptávky po zlatě! To samozřejmě značně napomáhá největšímu nárůstu cen zlata, který dosahuje průměrných 6.9 % v období mezi začátkem června a začátkem října. Při tak neopakovatelné příležitosti, jako je svatba jejich dítěte, indičtí rodiče nakupují zlato ať už je jeho cena jakákoliv. Nehledí ani na umělé bariéry, jako jsou například současná bláznivě vysoká cla pro dovoz zlata.

Zlato si oddychne začátkem října, ale potom v listopadu jeho cena opět vystřelí vzhůru. Čím je to způsobeno? Je to obdobím svátků a slavností tentokrát pro změnu u nás, na západě. Díkuvzdání a Vánoce jsou ony spouštěče. Toto období je doprovázeno nákupním šílenstvím. Mnoho Američanů většinu ze svých nákupů uskuteční právě v předvánočním období, což má také silný vliv na prodej zlatých šperků.

Poptávka po špercích doslova exploduje tím, jak jsou dolary proměňovány ve zlaté dárky pro manželky, přítelkyně, dcery a matky. Mnoho prodejců šperků tak v období mezi Dnem díkůvzdání a začátkem Vánoc udělá dokonce přes 50 % z celkového ročního objemu svých prodejů! Toto západní období svátků nás dělá šťastnými stejně, jako indické období svátků a slavností činí šťastnými Indy. A lidé v povznesené náladě daleko častěji utratí něco ze svých peněz za to, co si přejí.

Nákupní horečka na západě tak vede k dalšímu posílení zlata, v průměru o 5,0 % mezi pozdním říjnem a počátkem prosince. Toto posílení vynese cenu zlata relativně vysoko. Stejně jako v červenci, i v říjnu je tedy nákup zlata zpravidla dobrou investicí. Zlato, stříbro a cenné papíry těžařských společností, to vše se má totiž během několika týdnů vydat na cestu vzhůru. Zlato má tendenci trochu oslabit v prosinci, ale brzy má opět posílit o dalších významných 5,2 % v únoru.

Posílení začátkem nového roku se opět rodí u nás, na západě, a je opět způsobenu cyklem příjmů, stejně jako nákupy asijských zemědělců. Je to totiž období, kdy zjistíme kolik jsme si vydělali – a něco z těchto příjmových přebytků následně investujeme na finančních trzích. A dokonce i když je zlato stále nepopulární, pořád se našlo několik investorů jdoucích proti proudu, kteří v měsíci lednu popohnali ceny zlata ostře výše.

A zrovna když tento velký nárůst poptávky tažený západními přebytky ustupuje, přichází období velkých čínských oslav. Čínský kalendář je také založen na Měsíci a proto jejich nový rok přichází někdy v prvních týdnech února. Číňané slaví tento lunární Nový rok nakupováním zlatých darů. I když jsou tyto dárky obvykle menší, je jich nakoupeno tolik, že celková agregátní poptávka je veliká. Chování čínské populace tak v cenách zlata hraje roli. A cena zlata je přitom do jisté míry opět ovlivněna čínským příjmovým cyklem.

Stejně jako americký investor koncem prosince a začátkem ledna, i čínský investor zjistí, kolik přebytků vyprodukoval za celý rok. S tím rozdílem, že čínský investor se to dozví ke konci ledna a začátkem února. Proto je populární nakupování dárků posíleno o tyto značné investice do zlata. A jakmile tato čínská poptávka později v únoru dosáhne vrcholu, začne zlato koncem března obvykle klesat. V dubnu pak na grafu výše vidíme, že se cena zlata dostává ke svým minimům.

Proč? Duben roku 2013 byl ovlivněn extrémní anomálií, kterou byla panika na trzích se zlatem. Tato panika byla tak silná, že o trochu stáhla dolů průměry celého býčího trhu se zlatem, když je porovnáváme s mým posledním článkem o sezónnosti zlata z roku 2011. A následující extrémní výprodeje v roce 2013 značně snížily průměrné jarní zisky zlata – na pouhopouhých 3,0 %. Domnívám se a věřím tomu, že to znamená, že v příštích několika letech to bude znamenat o to silnější nárůsty.

Narozdíl od ostatních období posilování, které přicházejí mezi pozdním červencem a pozdním květnem, nemá jarní posilování zlata žádný zřejmý stimul – ani takový, který by vycházel z příjmového cyklu, ani ten, který by vycházel z tradičních kulturních zvyklostí. Mám podezření, že jde o výsledek té samé psychologie, která stojí za rozšířenými jarními nákupy na burze. Po temné, studené zimě totiž přicházejí delší dny a teploty jsou také vyšší. Zkrátka a dobře, s přicházejícím jarem jsou lidé šťastnější. A obchodníci, kteří se cítí dobře, jsou více náchylní k tomu nakupovat – a poskytnout tak kapitál, díky kterému zlato posílí.

Silné období zlata je mimořádně příznivé pro všechny investory a spekulanty, kteří včas nasednou, aby se na zlaté vlně svezli. Mezi začátkem července a pozdním květnem si zlato průměrně každý rok připsalo hvězdných 15,4 % – a to po celou dobu, kdy býčí trh trvá; to znamená mezi rokem 2001 a dneškem! To je obrovské sezónní posilování, které je pro zlato charakteristické. A v případě, že obdobné posilování zažije zlato i nyní, tak při minimu z prostředka července, což bylo 1 294 dolarů, dosáhne do příštího jara hodnoty 1 493 dolarů!

A protože byl minulý rok tak extrémně stižený anomálií, která vykrátila většinu těchto pravidelných posilujících faktorů, bude tento rok možná přesným opakem. Pravděpodobně tak uvidíme posílení, které bude mnohem výraznější než ty, na které jsme zvyklí. Zlato čekají právě proto, protože bude pokračovat ve svém vzpamatovávání se z extrémních nížin, kterých dosáhlo roku 2013. A tak budou opět posilovat i cenné papíry vázané na zlato, ale stříbro a cenné papíry společností těžících drahé kovy budou tyto zisky navíc ještě znásobovat.

Tento druhý graf používá stejné indexování a průměry, takže metodologie je shodná. Nicméně nyní nám ukazuje pohyby na býčím trhu se zlatem ne podle let, ale na základě kalendářních měsíců. Každý kalendářní měsíc je individuálně indexován podle poslední cenové úrovně měsíce předcházejícího, což je pro nás hodnota 100. Následně jsou výsledky zprůměrovány. Tato perspektiva nám dodává jasnější pohled na to, k jakému vývoji má cena zlata tendenci v tom kterém jednotlivém kalendářním měsíci. A to nejlepší období roku právě přichází.

Zlaté časy pro zlato_2


Srpen, který už je skoro tu, je ve skutečnosti pro zlato druhým nejlepším měsícem v roce; zlato si za něj průměrně připisuje růst o 2,7 %. Potom je září, které je třetím nejlepším měsícem, s trochu slabším výsledkem (před zaokrouhlením), kdy zisky dosahují také 2,7 %. A potom po pravidelném oslabení, které se odehrává v říjnu, přichází listopad, který je pro zlato ale tím nejsilnějším měsícem v kalendářním roce, protože žlutý kov během něj v průměru posiluje o celých 3,3 %. To znamená, že dnes máme vynikající příležitost k nákupu drahých kovů – a zároveň se blíží měsíc, který je pro nárůsty cen zlata tím vůbec nejpříznivějším! 

Červenec je zkrátka nejlepší čas v roce – a to ani nemusíme dodávat, že drahé kovy jsou v nových dlouhých pozicích a čeká je řetěz postupných posilování, který je nyní ještě před námi. Pozdní říjen, pozdní prosinec a prostředek dubna, to jsou ty nejlepší časy pro další nákupy. Nicméně protože pak už zbývá méně sezónních období posilování, nejsou tak skvělé jako nynější pozdní léto. Právě teď totiž zažíváme to nejlepší roční období, kdy bychom měli většinu našeho kapitálu určeného k investicím načerpat do pozic na trzích drahých kovů.

Jako vždy, je důležité pamatovat na to, že sezónní vývoje jsou tendence, které se zakládají na dlouhodobých průměrech. Jsou to až druhotné faktory, které ovlivňují pohyby cen asi jako protivítr a vítr v zádech ovlivňují letadla. Zlato se samozřejmě stále ještě může pohybovat proti svým sezónním tendencím, pokud to bude směr ve kterém budou působit jeho primární faktory. Sentiment, technické faktory a fundamenty mohou snadno vyvážit i převážit tyto sezónní vlivy, které jsou popsány výše.

Proto se nenechte odradit nebo zklamat vývojem cen zlata, pokud tyto budou klesat po období jednoho nebo dvou týdnů během období, které obvykle bývá nakloněné jejich růstu. To se prostě stává, protože někdy ani příznivý vítr v zádech nestačí na to, aby vyvážil nějaký nečekaný nápor ve směru opačném. Ale po nějakém čase se tyto velice silné sezónní tendence projeví a dojde k normalizaci. Opakující se celosvětové výrazné nákupy zlata je to, z čeho tyto pravidelné sezónní období posilování pramení – a to je koneckonců ten nejsilnější fundament, jaký může být.

Kromě obvyklého nákupu vyvolaného příjmovým cyklem a kulturně podmíněnému výkupu zlatých šperků nás v nadcházejících měsících také čekají další nákupy, které podpoří velmi silný býčí charakter na trhu, Extrémní anomálie roku 2013 byla způsobena pouhýma dvěma skupinami obchodníků, které zatlačily zlato na jeho neskutečná minima. Šlo o americké obchodníky na burze a o americké spekulanty s futures. A tento rok, dokonce ještě před tímto v blízké době propukajícím obdobím silného posilování, obě tyto skupiny zlato místo toho naopak nakupovaly.

U ETF fondu GLD investujícího do fyzického zlata vypadá situace tento rok stabilně, po tom, co byl minulý rok zaznamenán výrazný pokles. K tomuto týdnu jsou zásoby o 0,9 % vyšší než před rokem. To možná nezní jako vysoký nárůst, ale je to ohromné zlepšení v porovnání s rokem 2013, kdy zásoby poklesly o 31,2 % oproti předchozímu roku. A až se přeceněný a celkově přemrštěný trh s cennými papíry v USA zcela nevyhnutelně převrátí, burzovní makléři si ještě rádi vzpomenou na moudrost, která radí vždy diverzifikovat své portfolio.

Potom jejich poptávka po cenných papírech GLD poroste rychleji než jak bude posilovat zlato. To přinutí správce ETF přesunout tuto záplavu přebytečného kapitálu přímo do nákupů fyzického zlatého kovu. K tomu se přidá masivní asijská poptávka, která zapříčiní, že zlato bude posilovat ještě rychleji. A to ještě podnítí další masivní nakupování zlatých futures, které už tento rok probíhalo. Američtí spekulanti s futures stále mají před sebou mnoho nakupování, pokud chtějí dosáhnout úrovní, které jsou v normálních letech běžné.

Takže až se vítr v zádech, který je rozfoukáván fundamentem silné podzimní poptávky, která přichází sezónně, zkombinuje s velkými nákupy GLD, o které budou mít zájem američtí burzovní obchodníci, a k tomu se ještě přidá velký zájem o zlaté futures ze strany amerických spekulantů s futures, pravděpodobně budeme svědky prostě ohromného posilování cen zlata! Nebude to plynulé posilování, na grafu vývoje cen nebude vidět žádná hezky přímá, šikmá čára a naopak uvidíme několik překážek. Ale ve výsledku nám vychází, že zlato je perfektně připraveno na to, aby zaznamenalo nový, prudký růst.

My v Zeal jsme připraveni. Poprvé od dubna jsme začali uzavírat další obchody s cennými papíry vázanými na drahé kovy. Přidáváme je k našim dosavadním obchodům, které tento týden mohly uskutečnit zisky ve výši až 119 %. Očekáváme, že své pozice ještě posílíme s tím, jak se bude blížit pro zlato nejsilnější období letošního roku. Ty nejlepší akcie těžařů zlata a stříbra by se snadno mohli oproti dnešním úrovním dostat na dvojnásobek až trojnásobek dříve, než přijde příští jaro.

Akcie, které nakupujeme, jsou vyjmenovány i v našich rozsáhlých reportech, které vám poskytnou detaily o vybraných společnostech, které se v našich výzkumech ukázali jako nejslibnější. Mají totiž nejlepší fundament. Kupte si svůj report ještě dnes a nakupte nyní, dokud tento sektor ještě není středem pozornosti! Také již dlouho publikujeme naše uznávané týdenní a měsíční newslettery, určené pro ty, co se v investování nebojí jít proti proudu. Jejich obsah je podepřen desítkami let tvrdě odpracovaných zkušeností, vědomostí a neustálým výzkumem, který má za cíl poznat co a jak se děje na trzích. A také proč a jak bychom na nich měli obchodovat. Od roku 2001 všech 686 obchodů, které byly v newsletterech doporučovány, dosáhly ročního zisku ve výši hvězdných 22,6 %! Staňte se ještě dnes jejich odběratelem!

Hlavní závěr tohoto článku je, že se blíží období, které je extrémně slibné pro ceny zlata. Zatímco je objem vytěženého zlata celosvětově stále konstantní, globální poptávka po něm je v průběhu kalendářního roku dramaticky proměnlivá. Velké příjmové cykly v různých částech světa, stejně jako kulturní zvyklosti dohromady určují to, kdy poptávka po zlatém kovu skokově naroste a kdy se naopak zmenší. A pro zlato nyní přicházejí zlaté časy – nejlepší měsíce v roce se blíží s tím, jak se blíží sklizeň v Asii. A potom přijde ještě legendární období svateb v Indii, což poptávku po zlatě opět podpoří.

Obvyklé podzimní období růstu se v letošním roce shoduje s obdobím extrémně nadhodnocených globálních burzovních trhů, které mohou prudce oslabit každým dnem. A až se tak skutečně stane, investoři se opět rychle vrátí k nyní odmítanému a vysmívanému zlatu, aby si svá portfolia řádně a rozvážně diverzifikovali. Tento obrat na burzovních trzích v našem západním světě, v kombinaci s následky extrémní anomálie na trzích se zlatem, kterou jsme mohli vidět minulý rok, bude podpořena zmiňovanou asijskou sklizní a následným nákupem zlatého kovu. Připravte se tedy na vskutku monstrózní posilování zlata, protože bude opravdu nevídaný. Naskočte do zlatého vlaku ještě předtím, než se vydá na svou cestu vzhůru.

Adam Hamilton, 25. července 2014

Všechna práva vyhrazena © 2008-2024 | STEP Finance, a.s.
STEP Finance, a.s.
vám nabízí možnost volby více informací...