Vyprodáno
Vyprodáno

Dukátová řada ČR 2020 - Pilíře českého národa Kód produktu: 2-01417

Cena (osvobozena od DPH)

Upozorněte mě!
Základní charakteristika produktu
Materiál
Ryzost
986/1000
Hrana
hladká
Hmotnost (g)
Náklad
100 ks
Popis produktu

Tématem tradiční Dukátové řady České mincovny, která se skládá ze čtyř zlatých ražeb, se v roce 2020 staly „Pilíře českého národa“. Soubor ideálů, které nám umožňovaly vzkvétat v časech míru a obstát v časech chaosu, je vyjádřen prostřednictvím nejvýznamnějších osobností české historie. Tomáš Garrigue Masaryk při své abdikaci v roce 1935 pronesl, že „státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“. Nepochybně si uvědomoval, jak velké nebezpečí mladé republice hrozí, a apeloval proto na tradiční hodnoty, které jejím občanům umožní vytrvat. Prezident tehdy tyto ideály nekonkretizoval a ani to nebylo potřeba – v době první republiky bylo zřejmé, co má na mysli. Vznik státu a hrdost, která s ním byla spojená, měli lidé stále v živé paměti a pojmy jako demokracie, právo, národ a vlast byly hmatatelnější než dnes... Ideály, které se staly pilíři českého národa, se formovaly po staletí, a jsou platné dodnes: Dukát VÍRA / FIDES: Slovanští věrozvěstové CYRIL A METODĚJ přinesli do naší vlasti nejen křesťanské náboženství, ale také jeho kulturu, tradice, hodnoty a vzdělanost. Svatí bratři si získali srdce a mysli prostých lidí i zemských knížat, kteří pak přijali jejich víru za vlastní. Dvoudukát PRAVDA / VERITAS: Náboženský reformátor MISTR JAN HUS se ve jménu spravedlnosti neváhal postavit neomezené a zkažené moci církevní i světské. Jeho víra, neoblomnost, a především oddanost pravdě ho stály život, ale zažehly plamen vzdoru, který dal lidu naději na změnu. Pětidukát SVOBODA / LIBERTAS: Učitel národů JAN AMOS KOMENSKÝ byl oddaný vědění a jeho předávání dalším generacím. Poté, co byl pro svou víru nucen opustit vlast a odejít do exilu, burcoval evropské svědomí a svůj život zasvětil boji za náboženská práva a národní svobodu. Desetidukát DŮSTOJNOST / DIGNITAS: Prezident osvoboditel TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK rozbil okovy habsburské monarchie a přinesl nám vytouženou nezávislost. Jeho důstojná osoba dodala mladé republice prestiž, renomé a respekt, které potřebovala, aby obstála v překotně se měnícím světě. Averzní strany dukátových ražeb předkládají portréty jednotlivých osobností, jejich atributy a názvy jejich ctností v latině. Reverzní strana, která je všem čtyřem ražbám společná, nese metaforické vyobrazení těchto pilířů, jejich názvy v češtině a také naše heraldická zvířata. Propracované reliéfy jsou dílem jabloneckého pedagoga a předního medailéra Mgr. Petra Horáka. Čtveřice zlatých ražeb je uložena do luxusní dřevěné etue doplněné speciálním certifikátem pravosti, který přibližuje význam jednotlivých osobností a jejich ideálů.Přijďte se poradit
k nám na pobočku

STEP Finance, a.s.

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
Zobrazit na mapě

Pracovní doba:
v pracovních dnech 9:00 - 17:00
návštěvu je nutno předem domluvit

Naši partneři

Všechna práva vyhrazena © 2008-2023 | STEP Finance, a.s.
STEP Finance, a.s.
vám nabízí možnost volby více informací...