Stříbro brzy vyrazí vzhůru

Zdá se, že je stříbro připraveno na další silné posílení. A bylo na čase, protože během několika minulých let trh se stříbrem připomínal nevlídnou a bezútěšnou mizérii. Stříbro totiž nedávno kleslo až na samé dno potom, kdy se spekulanti s futures rozhodli vzdát. A zatímco pokračuje skryté nakupování stříbra ze strany investorů, je to jen začátek. Proto je zde velký prostor pro příliv kapitálu, který ještě navíc dramaticky zrychlí s tím, jak poroste zlato.

Stříbro mělo pro investory jdoucí proti proudu vždy zvláštní kouzlo. Vývoj jeho ceny je totiž mimořádně volatilní, s masivním posilováním, které čas od času propuká a které vždy znásobí kapitál, který byl do stříbra uložen. Díky relativně malé velikosti trhu se stříbrem také není potřeba mnoho nového kapitálu k tomu, aby jeho ceny byly katapultovány vzhůru. A posun nálady, což je silný fenomén, který podporuje sám sebe, často přináší velké přílivy kapitálu, které stříbrem pohnou opravdu citelně.
 
Když se investoři podpoří vzestupnou fázi tohoto bílého kovu, jeho cena stoupá přímo zuřivě. V takových chvílích se stříbru nemůže rovnat téměř žádný jiný kov, ani jiné komodity. Později, když stříbro opět upadne v nelibost, se jeho ceny propadnou. A to je právě příběh posledních několika let. Stříbro pokleslo o 19,7 % v roce 2014 poté, co spadlo o brutálních 35,6 % v roce 2013. Takový výkon přirozeně způsobil, že stříbro bylo všeobecně proklínáno, stalo se vyvrhelem v investičním světě. Ale to se mění.
 
Stříbro je připraveno znovu posílit, a to je velmi vzrušující vzhledem k obrovským posílením, kterými je stříbro vyhlášené. Ačkoliv jde především o průmyslový kov, u kterého je nabídka i poptávka stabilní, mohou kapitálové přílivy s jeho cenou pořádně zamávat. Býčí sentiment, který je nezbytný pro spuštění velké poptávky po stříbře, pochází od pohybů na trhu se zlatem. Zlato totiž vládne psychologii trhu se stříbrem.
 
Když je zlato slabé jako bylo v posledních letech, investoři se stříbru vyhýbají, a proto se jeho cena propadá a chřadne. Ale když zlato posiluje, investoři se k bílému kovu opět vracejí. Stříbro tak reaguje na vzestup zlata a tyto vzestupy navíc ještě zvětšuje. To dělá ze stříbra jednu z nejlepších investic v situaci, kdy se zlato opět začíná zvedat. A zlato posiluje právě teď. Právě teď probíhá jeho masivní skok vzhůru, který zkrátka musel přijít po tom, co jsme zažili onu bláznivou anomálii, kdy v posledních letech zlato kleslo až na přímo bláznivá minima.

Ve světě investic platí, že nic nezvýší poptávku tak, jako vyšší ceny. Investoři nemají zájem o nic, dokud to nezačalo posilovat. A když už daná komodita posiluje, potom je o ní zájem větší s tím, jak cena stoupá výš a výš. Proto se dá o posilování stříbra, a vlastně i mnoha jiných komodit, říct, že udržuje a posiluje samo sebe. Nakupování žene ceny nahoru, což láká zase další investory… a cyklus se opakuje, stříbro posiluje. Proto mají investice do stříbra právě nyní obrovský potenciál.
 
Ale v posledních letech se ukázalo, že investoři do komodit jsou i v souhrnu sami o sobě příliš malí na to, aby rozpoutali skutečně silné posilování stříbrného kovu. A právě proto záleží na tom, co tak silně ovlivňuje každodenní změny ceny stříbrných futures – jsou to nákupy a prodeje amerických spekulantů. Nyní navíc příliš investorů stříbru nevěří, protože má za sebou výjimečně slabé roky. A proto dnes hlavní roli na trzích se stříbrem hraje rozhodování spekulantů.

Extrémní 4,7letá minima stříbra, kterých dosáhlo na začátku listopadu, to byl prostě jen následek extrémních prodejů, za kterými stojí právě američtí spekulanti s futures. Oni to tehdy vlastně vzdali a uznali, že všeobecné opovržení stříbrem je oprávněné. Proto začali prodávat místo toho, aby nakupovali. A pro stříbro bylo těmito zničujícími prodeji zatlačeno tak, že je s podivem, že nespadlo ještě mnohem níž.

Řeč je o neuvěřitelných 92,6 milionech uncí, které vtrhly na trh za dobu kratší než 5 měsíců! Není divu, že stříbro kleslo na nová minima; byl to prostě masivní útok. Mezi koncem července a začátkem listopadu celkový objem krátkých pozic otevřených spekulanty vyletěl o ohromujících a neuvěřitelných 166,2 %, neboli o 43 700 kontraktů!
 
Nyní na trzích s futures platí, že vliv, který má prodej již existujícího dlouhého kontraktu na cenu, je totožný s vlivem nově vytvořeného krátkého kontraktu. Proto když spekulanti otevřeli 43 700 nových kontraktů, zaplavili vlastně trh během o něco méně než 3 měsíců celými 218,5 miliony uncí stříbra! To je ekvivalent pěti šestin celé globální investorské poptávky za rok 2013. Odolnost stříbra tváří v tvář těmto silným výprodejům je ve skutečnosti celkem pozoruhodná.

Býčí charakter trhu se stříbrem se zrodil někdy v listopadu 2011, kdy stála unce pouhé 4 dolary a naše týdenní data ohledně pozic spekulantů s futures sahají až do ledna 1999. Minimálně od té doby tedy bylo 70 000 kontraktů z počátku listopadu nejvyšším číslem. Spekulanti tak dali jasně najevo, že se domnívají, že to se stříbrem půjde z kopce. A mám podezření, že to číslo bylo nejvyšší dokonce i v porovnání s obdobím, za které nemáme žádná data – tedy že se jednalo  o historický rekord! Spekulanti asi nikdy nebyli více pesimističtí a nikdy víc nesázeli na chmurný vývoj celého stříbrného trhu.

Ale protože slabé období stříbra bylo stále relativně mírné v porovnání s obřími prodeji, kterým čelilo, musela tam být velká latentní poptávka ze strany investorů, která onen příval absorbovala. A skutečnost, že investoři tiše nakupovali ve chvíli, kdy se téměř každý domníval, že je stříbro odsouzeno k pádu, to je neskutečně silný býčí faktor. Příliv kapitálu se bude dramaticky zvyšovat s tím, jak se zlato začne vracet a pozvolna bude posilovat ke svým normálním cenám, které jsou mnohem výše než kde je nyní.

A nákupy futures ze strany spekulantů budou živit prvotní přírůstky, které si stříbro připíše, do té doby, než investoři naplno převezmou štafetu a způsobí další posilování stříbra. Protože stříbrné futures jsou posíleny pákou, prodat je může být velice riskantní podnik. Dnes CME Group požaduje 6 500 dolarů na každý stříbrný kontrakt, který spekulant drží. Jenže když je stříbro na úrovni 17 dolarů, pětitisícový kontrakt (v uncích) má hodnotu 85 000 dolarů. To znamená, že páka je 13,1násobná!

Spekulanti s komoditami byli právem limitováni – od roku 1974 mohli nasadit maximální páku ve výši 2 : 1. Páka 13 : 1 je šílená. Spekulanti, kteří využívají minimálního vlastního vkladu přijdou o vše, když stříbro poskočí o pouhých 7,6 % proti směru, na který vsadili svůj kapitál. A historie stříbra je velmi volatilní. Vidíme, že takové velké poklesy i posílení mu stačí pouhý den nebo dva. Toto riziko je velmi nebezpečné hlavně pro ty, kteří spekulují na pokles, protože v opačném případě prostě musí nakoupit za víc, aby mohli pozici uzavřít.

Otevření krátké pozice znamená v podstatě si půjčit stříbro a prodat ho s tím, že cena snad poklesne a my tak později koupíme stříbro laciněji, abychom svůj dluh splatili a zbyl nám zisk. A jediné, co lze při nepříznivém vývoji dělat, je otevírat dlouhé pozice na vyrovnání ztráty. Toto nakupování je nutné s tím, jak stříbro posiluje a vymazává investovaný kapitál, proto musejí tito spekulanti rychle nakupovat, aby vykryli své ztráty. A jak můžete vidět, vyrovnávání otevřených krátkých pozic už proběhlo – a bylo rychlé a zběsilé.
    
Ale to ještě není konec! V posledním týdnu jsme viděli, že spekulanti stále měli otevřených 35 900 kontraktů. To znamená, že jsme stále zůstali vysoko nad jejich průměrným počtem, což je 21 500 kontraktů, tak jak to bylo v normálních letech, čili mezi roky 2009 a 2012. To znamená, že jen pro to, aby se stav vrátil do normálu, bude potřeba vyrovnat ještě plných 14 400 kontraktů. A to ještě nemluvím o tom, že po extrémech zpravidla přichází výkyv opačným směrem. Proto bude potřeba udělat nákupy, které se rovnají minimálně nákupu 72,1 milionů uncí
 
Zatím se spekulanti, kteří očekávají posílení stříbra, stanou ještě optimističtějšími a odvážnějšími s tím, jak stříbro poroste (částečně následkem vykrývání krátkých pozic). Rozjedou své sázky a opět nevyhnutelně zatlačí celkový objem kontraktů až k dlouhodobému maximu, přes které se již dostat nedá, zastavíme se tedy někde na úrovni kolem 93 000 kontraktů. To by vyžadovalo 17 500 kontraktů, neboli dalších 87,4 milionu uncí. A nezapomínejme, že brzy navíc dorazí ještě přibližně 39,8 milionu uncí přijde od obchodníků s komoditami skrze cenné papíry SLV.

Když dáme dohromady vykrývání krátkých pozic spekulantů, otvírání nových dlouhých pozic a nákupy investorů SLV, stříbro velmi pravděpodobně v krátkém horizontu několika následujících měsíců čeká nakupování v objemu závratných 199,3 milionů uncí! To je ekvivalent téměř čtyř pětin celkové investorské poptávky celého roku 2013. Stříbro je skutečně připravené na raketové posilování. Potenciál zásadního posílení je obrovský a pravděpodobně se to celé odehraje v relativně krátkém čase.
    
A to je opravdu jen začátek. Tradiční investování do stříbra, to nejsou stříbrné futures nebo ETF a jiné cenné papíry, ale jsou to stříbrné cihly a mince, fyzický kov. A jakmile výrazné posílení přesvědčí investory, že stříbro teď má před sebou skutečně slibnou budoucnost, vyletí i poptávka po fyzickém stříbře. Tato poptávka tedy převezme štafetu po futures a cenných papírech navázaných na drahé kovy. Po předvoji přijde hlavní posilování, živené touto poptávkou; to bude ta skutečná show.
 
S vyhlídkou na stříbro konečně mimo jeho nedávná extrémní minima by měl každý investor do svého portfolia zařadit něco, co je navázané na stříbro. Fyzické cihly, mince, ale klidně i cenné papíry; vše je správně. U těchto investic je ale jejich výnos limitován skutečným posílením stříbra, zatímco ty nejlepší cenné papíry těžařských společností obvykle posílení kovu ještě zesílí a svým investorům tak díky tomu, že fungují jako páka, vydělají někdy skutečné jmění.
 
Zkrátka a dobře, stříbro je připraveno masivně posílit. Protože je nakonec velice ovlivňováno tím, jak se vyvíjí zlato, bude posilovat právě spolu s tím, jak se bude zlepšovat situace na trhu se zlatým kovem. Nakupovat budou hlavně američtí obchodníci s komoditami a spekulanti na trzích s futures. Nákupy budou agresivní, protože bude potřeba vyrovnat hodně otevřených krátkých pozic. Navíc budou díky posilování přibývat i nové dlouhé pozice.

Stříbro vystřelí vzhůru právě díky těmto velkým nákupům, které se prakticky rovnají několika stovkám milionů uncí – a to za období pouhých několika měsíců. A investory nic neláká tak, jako vzrůstající cena. Proto se globální poptávka zvětší přímo dramaticky. Investoři jsou nyní naprosto nezásobeni stříbrem, protože posledních několik let byla situace žalostná. Aby do svého portfolia získali rozumné množství stříbra a stříbrných derivátů, budou muset hodně nakupovat. A stříbro díky těmto nákupům opět získá.

Námi prodávané stříbrné produkty najdete na této stránce:
https://www.investicni-zlato.eu/prodej-stribra
https://www.investicni-zlato.eu/moderni-numismatika/exklusivni-stribrne-mince/

Jan Háze

STEP Finance, a.s.
Václavická 1214
547 01  Náchod
info@investicni-zlato.eu
www.investicni-zlato.euVšechna práva vyhrazena © 2008-2024 | STEP Finance, a.s.
STEP Finance, a.s.
vám nabízí možnost volby více informací...