Zpracování osobních údajů za účelem pořádání akcí

Za účelem registrace a účasti na akci zveřejněné na www.stepfinance.cz, (dále jen „Akce“) je společnost STEP Finance, a.s., IČO: 015 98 139, se sídlem Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21351, vedenou u Městského soudu v Praze, pořadatel Akce a provozovatel stánky https://www.stepfinance.cz (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje registrovaných návštěvníků Akce (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo), které budou Provozovateli poskytnuty v rámci registrace na Akci.

Osobní údaje budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem pořádání Akce, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem registrace na Akci;
  • za účelem zaslání podkladů a materiálů v souvislosti s Akcí a dotazník hodnocení Akce na uvedenou e-mailovou adresu.
  • pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci Provozovatele formou obchodních sdělení nebo pravidelných soutěží využívá Provozovatel především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo

Za účelem rozesílání e-mailů budou osobní údaje registrovaného návštěvníka Akce předány společnosti The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, která pro Provozovatele zajišťuje rozesílání e-mailů prostřednictvím nástroje Mailchimp na Akci. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě se registrovaný návštěvník registruje a účastní Akce, a jejíchž smluvní stranou je registrovaný návštěvník, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

 

Přijďte se poradit
k nám na pobočku

STEP Finance, a.s.

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
Zobrazit na mapě

Pracovní doba:
v pracovních dnech 9:00 - 17:00
návštěvu je nutno předem domluvit

Naši partneři

Všechna práva vyhrazena © 2008-2024 | STEP Finance, a.s.
STEP Finance, a.s.
vám nabízí možnost volby více informací...